สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (เริ่มบังคับใช้ 4 กรกฎาคม 2560)วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ถือเป็นวันแรกที่มีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งหลายคนอาจจะอยากทราบว่า สาระสำคัญของ พรบ เกี่ยวกับบุหรี่ฉบับนี้ คือเรื่องอะไรบ้าง ทาง Zcooby ขอแนะนำข้อมูลให้ทราบนะครับ

โดยทางเพจ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้นำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อห้ามต่างๆ โดยออกมาเป็นภาพๆ เดียว เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อห้ามสำคัญที่จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ เช่น

ห้ามสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ (ปรับไม่เกิน 5,000 บาท)

ห้ามขายบุหรี่แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี (โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท)

ห้ามใช้ จ้าง วาน หรือยินยอม ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ขายบุหรี่ (โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท)

ห้ามแบ่งขายบุหรี่ (ต้องขายทั้งซอง) (ปรับไม่เกิน 40,000 บาท)

ห้ามตั้งโชว์หรือแสดงบุหรี่ ณ สถานที่ขาย ให้ผู้ซื้อหรือประชาชนมองเห็น (ปรับไม่เกิน 40,000 บาท)

ห้ามโฆษณาบุหรี่ (โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 บาท)

ห้ามบริษัท จัดกิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของบุหรี่ (ผู้ประกอบการ,ผู้รับจ้างโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปรับไม่เกินกึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม แต่ไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท  ส่วนผู้เกี่ยวข้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท)

กำหนดพื้นที่ห้ามขายบุหรี่ เช่น วัด โรงพยาบาล ร้านขายยา โรงเรียน สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก (ปรับไม่เกิน 40,000 บาท)

เจ้าของ ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบ พื้นที่สาธารณะที่ห้ามสูบบุหรี่ ต้องคอยทำการประชาสัมพันธ์ห้ามสูบบุหรี่ (ปรับไม่เกิน 30,000 บาท)

ห้ามผู้ขายปลีก ขายบุหรี่ผ่านช่องทางเหล่านี้

  • ขายบุหรี่โดยใช้ตู้จำหน่ายอัตโนมัติ
  • ขายบุหรี่แบบออนไลน์
  • ขายบุหรี่นอกสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต
  • ขายบุหรี่แบบมีโปรโมชั่น (ลด/แลก/แจก/แถม/ให้)
  • ขายบุหรี่แบบเร่ขาย
  • ขายบุหรี่แบบมีการชิงโชค ชิงรางวัล
  • ขายบุหรี่แบบแสดงราคาเพื่อจูงใจผู้ซื้อดาวน์โหลด พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

หากท่านต้องการทราบถึงเนื้อหาของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ

http://btc.ddc.moph.go.th/th/upload/files/FULL2560.pdfBe the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.