ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 6 (ป้ายแนะนำ)กรมการขนส่งทางบก ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557  โดยการนำเอาข้อสอบจำนวนทั้งหมด 1,000 ข้อ จาก 11 หมวดมาสุ่มออกข้อสอบ ทาง Zcooby ได้ทำการรวบรวมข้อสอบทั้งหมดโดยแยกแต่ละหมวดเพื่อให้ใช้งานง่าย โดยหมวดนี้จะเป็น ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 6 (ป้ายแนะนำ)

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทั้งหมด 11 หมวด (คลิ้กแต่ละตอนได้เลยครับ)

*************************************************

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 6 (ป้ายแนะนำ)

เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

 ก  ที่กลับรถ

ข  ที่ห้ามกลับรถ

ค  ที่ห้ามแซง

ง  เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ก  ทางข้างหน้ามีที่กลับรถสามารถกลับรถได้บริเวณที่มีป้าย “จุดกลับรถ”

ข  ห้ามกลับรถ

ค  กลับรถได้เฉพาะรถยนต์

ง  ให้เลี้ยวซ้าย

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ก  ที่กลับรถ

ข  ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามทาง ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามทางควรหยุดให้คนเดินข้ามทาง

ค  ที่ห้ามคนข้ามถนน

ง  ที่สำหรับคนพิการ

 

>>> ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 7 (มารยาทและจิตสำนึก)Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.