ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 8 (เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย)กรมการขนส่งทางบก ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557  โดยการนำเอาข้อสอบจำนวนทั้งหมด 1,000 ข้อ จาก 11 หมวดมาสุ่มออกข้อสอบ ทาง Zcooby ได้ทำการรวบรวมข้อสอบทั้งหมดโดยแยกแต่ละหมวดเพื่อให้ใช้งานง่าย โดยหมวดนี้จะเป็น ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 8 (เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย)

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทั้งหมด 11 หมวด (คลิ้กแต่ละตอนได้เลยครับ)

*************************************************

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 8 (เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย)

การขับรถขณะฝนตก ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ
ก เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทาง
ข เปิดที่ปัดน้ำฝน
ค ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
ง ลดความเร็วของรถลงกว่าปกติ

เมื่อเกิดรถเสีย ควรปฏิบัติอย่างไร
ก จอดรถทิ้งไว้กลางถนน
ข นำกิ่งไม้วางไว้ท้ายรถ
ค เผาป่าข้างทางหากเป็นกลางคืน
ง นำรถจอดเข้าข้างทาง, เปิดไฟฉุกเฉิน

สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถสีใด ที่ไม่ควรปรากฏขณะขับรถ
ก สีแดง
ข สีเขียว
ค สีเหลือง
ง สีฟ้า

การจับพวงมาลัยนิ้วมือควรอยู่ในลักษณะใด
ก นิ้วมือทั้งห้า จับพวงมาลัยให้กระชับ สามารถหมุนได้คล่องตัว
ข นิ้วมือทั้งห้า กำพวงมาลัยให้แน่นที่สุด
ค นิ้วมือทั้งห้าแตะที่พวงมาลัย สามารถหมุนพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียว
ง ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับพวงมาลัยเพียงสองนิ้ว

เมื่อผู้ขับขี่ขับรถเสียหลักบนถนนเปียกลื่น ควรปฏิบัติอย่างไร
ก เหยียบเบรกทันที แล้วค่อยๆออกตัวเร่งความเร็วใหม่
ข ถอนคันเร่ง เหยียบเบรกเพื่อใช้เกียร์ต่ำ
ค ถอนคันเร่ง จับพวงมาลัยให้มั่นประคองรถต่อไป
ง ตั้งสติให้มั่น จับพวงมาลัยให้ดี เร่งความเร็วหนีให้พ้นไป

ขณะขับรถขึ้นทางลาดชัน ถ้าเครื่องยนต์ดับควรปฏิบัติอย่างไร
ก เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ เข้าเกียร์ว่าง และ ติดเครื่องใหม่
ข เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ และ ติดเครื่องใหม่
ค เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำ ดึงเบรกมือ และติดเครื่องใหม่
ง ปล่อยให้รถไหลไป แล้วค่อยประคองรถ

ขณะขับรถ ถ้ากระจกบังลมหน้ารถแตกร้าว ควรปฎิบัติอย่างไร
ก ตั้งสติ ลดความเร็ว จอดรถข้างทาง เปิดไฟฉุกเฉิน
ข ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และขับรถต่อไป
ค ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และหยุดรถทันที
ง ตั้งสติ จอดรถข้างทาง

เพื่อความปลอดภัยในการขับรถช่วงฤดูฝน ควรตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบสิ่งใดของรถก่อนเป็นลำดับแรก
ก ที่ปัดน้ำฝน
ข น้ำในหม้อน้ำ
ค น้ำกลั่นแบตเตอรี่
ง ตรวจเช็คประตูหน้าต่างรถ

 ข้อใดเปิดไฟหน้ารถไม่ถูกต้อง
ก เมื่อไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าในระยะต่ำกว่า 150 เมตร
ข เมื่อต้องเร่งรีบไปทำงาน
ค เมื่อฝนตกหนัก
ง เมื่อมีควันไฟปกคลุมถนน

ในขณะที่ขับรถอยู่ มีกลิ่นเหม็นไหม้ แอร์เริ่มไม่เย็น เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร
ก ขับต่อไปเรื่อยๆ
ข ลดความเร็วลงแล้วขับต่อไป
ค หยุดรถทันทีกลางถนนห้ามเคลื่อนย้าย
ง จอดรถในที่ปลอดภัยแล้วเรียกช่างมาตรวจเช็ค

การหยุดรถบนทางลาดชัน ควรปฏิบัติตามลำดับอย่างไรจึงจะปลอดภัย
ก เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ และปลดเกียร์ว่าง
ข เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก ปลดเกียร์ว่าง
ค เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ
ง เหยียบเบรกแล้วดึงเบรกมือ

การหมุนพวงมาลัยรถ ขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลอย่างไร
ก ทำให้หมุนพวงมาลัยง่ายขึ้น
ข ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติ
ค สิ้นเปลืองน้ำมันเพาเวอร์
ง สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

การหยุดรถอย่างกะทันหัน(รถไม่ใช้เบรก ABS) ควรปฏิบัติอย่างไร
ก เหยียบเบรกแรงๆโดยไม่ต้องถอนเบรก
ข เหยียบคลัทช์ก่อน แล้วจึงเหยียบเบรก
ค เหยียบเบรกและคลัทช์พร้อมกัน
ง เหยียบและปล่อยเบรกสลับกัน (ย้ำเบรกซ้ำๆ)

รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกอย่างกะทันหัน(รถไม่ใช้เบรก ABS) จะมีผลอย่างไร
ก จะหยุดรถได้ตามระยะที่กำหนด
ข ล้อจะล็อค และรถจะหมุน
ค รถจะค่อยๆ ชะลอความเร็วลง
ง ล้อจะล็อค และรถจะหยุดทันที

ขณะขับรถยางรถแตก จะมีอาการอย่างไร
ก พวงมาลัยรถจะไร้น้ำหนัก
ข พวงมาลัยจะหนัก รถจะเอียง
ค รถหยุดกะทันหัน
ง เบรกจะไม่ทำงาน

ในขณะขับรถ ยางรถแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก คุมสติ บังคับพวงมาลัย ลดความเร็วลงและไม่ควรเหยียบเบรกกะทันหัน
ข รีบเหยียบเบรกให้เร็วที่สุด
ค หมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเข้าข้างทาง
ง ปลดเกียร์ว่างแล้วรีบเหยียบเบรก

ในขณะที่กำลังขับรถ ถ้าฝากระโปรงหน้ารถเปิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก ลดความเร็วแล้วจอดข้างทาง เพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย
ข หักเลี้ยวรถเข้าข้างทางทันที เพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย
ค เบรกกะทันหัน
ง เหยียบคันเร่งให้มิดเพื่อฝากระโปรงจะได้กระแทกปิด

ข้อใดเป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อรถเกิดไฟลัดวงจร
ก หาผ้าหนา ๆ มาตบ
ข ตัดกระแสไฟ หรือหาทางงัดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อน
ค วิ่งหาน้ำมันมาราด
ง ใช้ทรายสาดใส่

การปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไป จะมีผลอย่างไร
ก ทำให้เข้าเกียร์ได้ง่าย
ข ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดเจนดีมาก สามารถตัดสินใจได้ดี
ค บังคับพวงมาลัยลำบาก ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่สะดวก เกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้คลัทช์ และเบรกได้
ง ทำให้เบรกรถสะดวก

การตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยยังใช้งานได้ดีหรือไม่ ควรตรวจสอบอย่างไร
ก กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างเร็ว แล้วสายเข็มขัดต้องล็อค
ข ดูว่าเป็นของใหม่หรือไม่
ค ดูว่าเข็มขัดมียี่ห้อหรือไม่
ง ต้องมีสีเข้มๆ

ถ้ารถเสียหลักลื่นไถลพร้อมเสียการทรงตัว ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก
ก รีบเข้าเกียร์ต่ำเพื่อชะลอความเร็ว
ข ค่อยๆ เหยียบแป้นคลัทช์
ค หมุนพวงมาลัยไปซ้ายบ้าง ขวาบ้าง
ง ลดความเร็วจับพวงมาลัยให้มั่น

การจอดรถชิดขอบทาง ล้อหน้าควรอยู่ในลักษณะใด
ก หันเข้าหาขอบทาง
ข อยู่อย่างไรก็ได้
ค ตรงและขนานกับขอบทางหรือฟุตบาต
ง หันออกจากขอบทาง

 การเข้าเกียร์ถอยหลังขณะรถยังไม่หยุดนิ่งมีผลเสียอย่างไร
ก ไม่มีผลต่อส่วนใดของรถ
ข เข้าเกียร์ยากและทำให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติ
ค ทำให้น้ำมันเกียร์หมดเร็ว
ง เครื่องยนต์กินน้ำมันเครื่อง

การขับรถถอยหลังควรใช้ความเร็วระดับใด
ก ถอยช้าๆ แล้วใช้ความระมัดระวัง
ข ถอยแบบไหนก็ได้
ค ถอยเหมือนกับเดินหน้า
ง ใช้ความเร็วตามสภาพของรถ

ข้อใดเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง
ก ขึ้นเบรกมือ-ปลดเกียร์ว่าง -ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-เหยียบคลัทช์-สตาร์ทเครื่องยนต์
ข ปลดเกียร์ว่าง-ขึ้นเบรกมือ-สตาร์ทเครื่องยนต์
ค เหยียบคลัทช์-สตาร์ทเครื่องยนต์
ง ปลดเบรกมือ-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-สตาร์ทเครื่องยนต์

 หากเกิดฝนตกหนักจนมองเห็นทางไม่ชัดเจน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก จอดรถทันที
ข เปิดไฟหน้าเร่งความเร็วผ่านบริเวณที่ฝนตกหนัก
ค เร่งความเร็วให้ผ่านบริเวณที่ฝนตกโดยเร็ว
ง จอดรถบริเวณที่ปลอดภัย เปิดไฟหน้ารถและเปิดไฟฉุกเฉิน

การจับพวงมาลัยขณะขับรถทางตรง มือขวาและซ้ายของผู้ขับขี่ ควรอยู่ในตำแหน่งลักษณะใดของหน้าปัดนาฬิกา
ก ตำแหน่งเลข 2 และเลข 10
ข ตำแหน่งเลข 4 และเลข 10
ค ตำแหน่งเลข 3 และเลข 10
ง ตำแหน่งเลข 6 และเลข 10

>>> ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 9 (การบำรุงรักษารถ)Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.