แปลภาษาด้วยแอพ Google Translate (iOS)

หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความ “เคล็ดลับ 8 ข้อช่วยให้ใช้งานแปลภาษาจาก Google Translate ได้ดีขึ้น” ทำให้หลายท่านที่เป็นผู้ใช้งานมือถือไอโฟนหรือแทบเล็ตอย่างไอแพด อาจจะกำลังมองหาแอพที่ช่วยเหลือในเรื่องของการแปลภาษาต่างๆ แบบใช้งานง่ายและอัพเดท,มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอแอพพลิเคชั่น Google Translate สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ iOS ครับ

Google Translate เป็นแอพที่ผลิตขึ้นจากทาง Google โดยตรง โดยฐานข้อมูลก็จะเป็นการใช้งานจากเว็บไซต์ http://translate.google.com แต่ถูกนำมาปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานบนมือถือหรือแทบเล็ตได้ง่ายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่น่าสนใจของแอพ Google Translate

  • สามารถแปลภาษาสลับไปมาได้มากกว่า 70 ภาษาทั่วโลก
  • สามารถฟังเสียงของคำหรือประโยคที่คุณต้องการแปลได้
  • แปลภาษาได้ด้วยการพูดหรือเขียนลายมือได้โดยตรง
  • สามารถ “ติดดาว” คำหรือประโยคที่ต้องคุณอาจจะต้องใช้งานบ่อยๆ เมื่อเครื่องของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • สามารถเปิดดูคำแปลจากดิชชั่นนารีจากคำหรือประโยคที่ค้นหา

ภาษาต่างๆ ที่สามารถใช้งานในการแปลภาษาสลับไปมาได้

แอฟริกาใต้ แอลเบเนีย , อาหรับ, อาร์เมเนีย , อาเซอร์ไบจัน , บาสก์ , เบลารุส , เบงกาลี , บอสเนีย, บัลแกเรีย คาตาลัน, ละติน , จีน (ดั้งเดิม ) ภาษาจีน ( ดั้งเดิม) โครเอเชีย , เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์ , อังกฤษ, ภาษา , เอสโตเนีย , ฟิลิปปินส์ ฟินแลนด์ , ฝรั่งเศส, กาลิเซีย จอร์เจีย , เยอรมัน , กรีก, คุชราต, เฮติ , ฮิบรู ภาษาฮินดี , ม้ง , ฮังการี, ไอซ์แลนด์ , อินโดนีเซีย, ไอริช , อิตาลี, ญี่ปุ่น, ชวา , ภาษากันนาดา , เขมร , เกาหลี, ลาว, ละติน , ลัตเวีย , ลิทัวเนีย , มาซิโดเนีย , มาเลย์ , มอลตา , มราฐี , นอร์เวย์, เปอร์เซีย , โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย , รัสเซีย, เซอร์เบีย , สโลวัก , สโลเวเนีย , สเปน, ภาษาสวาฮิลี , สวีเดน, ทมิฬ , เตลูกู, ไทย, ตุรกี , ยูเครน , อูรดู , เวียดนาม, เวลส์, ยิดดิช

ดาวน์โหลดแอพ Google Translate

หากคุณสนใจต้องการดาวน์โหลดแอพ Google Translate สำหรับเครื่องมือถือไอโฟน หรือไอแพด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ

https://itunes.apple.com/us/app/google-translate/id414706506?mt=8

ลองใช้งานดูนะครับ แล้วคุณจะเห็นว่า มันช่วยทลายกำแพงแห่งความแตกต่างของภาษาได้ดีเลยทีเดียวครับ แต่ถ้าคุณเป็นผู้ใช้งานมือถือหรือระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ขอแนะนำที่บทความนี้ครับ “แปลภาษาด้วยแอพ Google Translate (Android)”

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.