John Venn คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานที่น่าสนใจ

John Venn (จอหน์ เวนน์) อาจจะเป็นชื่อที่หลายคนสงสัยว่าเขาคือใคร ทำไมถึงได้แสดงอยู่ในหน้าแรกของ Google วันนี้ (4 สิงหาคม 2557)ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติ,ผลงาน และข้อมูลที่น่าสนใจของ John Venn นะครับ

John Venn

John Venn คือใคร?

วันที่ 4 สิงหาคม เป็นวันครบรอบวันเกิด 180 ปีของ จอหน์ เวนน์ นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นผู้ให้กำเนิด แผนภาพเวนน์ (Venn Diagram) หรือ แผนภาพเซต ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ในสมัยปัจจุบัน (ตามรูปด้านล่าง)

500px-Couturat_1914_and_Venn_assignments1

(หมายเหตุ – แผนภาพเวนน์ หรือ แผนภาพเซต เป็นแผนภาพที่แสดงความเกี่ยวเนื่องเชิงตรรกศาสตร์ทั้งหมดระหว่างเซตจำนวนจำกัด จอห์น เวนน์ คิดแผนภาพเวนน์ขึ้นราวปีค.ศ. 1880 แผนภาพเวนน์ใช้สอนทฤษฎีเซตพื้นฐาน เช่นเดียวกับแสดงภาพความเกี่ยวเนื่องความสัมพันธ์อย่างง่ายในวิชาความน่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ สถิติ ภาษาศาสตร์ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ประวัติของ John Venn

จอหน์ เวนน์ (John Venn) เกิดเมื่อวันที่ 14 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1834 ที่เมืองฮอลล์ ประเทศอังกฤษ ครอบครัวของเขาทำงานเกี่ยวกับศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่และเป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียง มารดาของเขาตายตั้งแต่เขายังเล็ก ๆ  พ่อของเขาได้ย้ายไปประกอบอาชีพเป็นเลขานุการประจำโบสถ์ Missionary Society

ที่ลอนดอน เวนน์  เริ่มเรียนที่ลอนดอน ที่โรงเรียน เชอร์ โรเจอร์ โคล์มเลยย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง  ค.ศ. 1853 หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เวนน์ได้ศึกษาต่อที่วิทยาลัย Gonville and Caius  ในเคมบริดจ์ เขาได้รับทุนคณิตศาสตร์ในปี ค.ศ. 1854 และในปี ค.ศ. 1857 เขาจบการศึกษาศิลปศาสตร์  บัณฑิต และในปีเดียวกันเขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกภาพในวิทยาลัยตั้งแต่ปีนั้นและตลอดไปพื้นฐานครอบครัวของเวนน์ทำให้เขาบรรพชาเป็นพระที่ Ely ใน ค.ศ. 1858

ปี ค.ศ. 1862 เมื่อเขากลับมาที่วิทยาลัยเคมบริดจ์เขาได้ทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ เมื่อเขาอายุได้  30 ปี เขาได้สนใจวิชาตรรกศาสตร์ และมีงานเขียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มากมาย อาทิ The Logic of  Chance in 1866, Symbolic Logic in 1881 และ The Principles of Empirical Logic in 1889

ในปี ค.ศ. 1883 จอนห์ เวนน์ได้รับเลือกให้เป็นราชบัณฑิตและได้รับรางวัลจากสภามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และใน ปี ค.ศ. 1897 เขาได้ทำงานในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และมีงานเขียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มากมาย

เขาได้เสียชีวิตลงในวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1923 ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ มีอายุรวม 88 ปี

ผลงานที่โดดเด่นของ John Venn

ผลงานของจอหน์ เวนน์ นอกจากการคิดแผนภาพเวนน์ขึ้นราวปีค.ศ. 1880 ยังมีงานเขียนเกี่ยวกับวิชาตรรกศาสตร์ อาทิ

  • The Logic of Chance
  • Symbolic Logic
  • The Principles of Empirical Logic

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณรู้จัก จอหน์ เวนน์มากขึ้นนะครับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.