Facebook ใส่รูปประจำตัวเป็นวีดีโอได้แล้วจ้า!!

หลังจากที่มีข่าวมาระยะหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการใส่วีดีโอลงในรูปประจำตัวหรือรูปโปรไฟล์เฟสบุ้คมาระยะหนึ่งแล้ว วันนี้ผู้ใช้งานเฟสบุ้คในประเทศไทยสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้ได้แล้วครับ

โดยผู้ใช้งานเฟสบุ้คในไทย สามรถอัพโหลดวีดีโอเพื่อใช้เป็นรูปประจำตัวได้ โดยวีดีโอนั้นจะแสดงความยาวที่ 7 วินาที (ไม่ว่าคุณจะอัพโหลดวีดีโอความยาวเท่าไหร่ก็ตาม แต่ระบบจะแสดงแค่ 7 วินาทีแรกเท่านั้นครับ)

และรูปวีดีโอโปรไฟล์เฟสบุ้คนั้น จะเคลื่อนไหวเมื่อแสดงในหน้าโปรไฟล์ของคุณเท่านั้น เมื่ออยู่ในหน้าฟีดรวม จะเป็นรูปปกติครับ

ถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่ที่ต้องลองครับ

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.