ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 3 (เครื่องหมายพื้นทาง)กรมการขนส่งทางบก ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557  โดยการนำเอาข้อสอบจำนวนทั้งหมด 1,000 ข้อ จาก 11 หมวดมาสุ่มออกข้อสอบ ทาง Zcooby ได้ทำการรวบรวมข้อสอบทั้งหมดโดยแยกแต่ละหมวดเพื่อให้ใช้งานง่าย โดยหมวดนี้จะเป็น ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 3 (เครื่องหมายพื้นทาง)

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทั้งหมด 11 หมวด (คลิ้กแต่ละตอนได้เลยครับ)

*************************************************

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 3 (เครื่องหมายพื้นทาง)

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร? 

1.3.1ก  เพิ่มความระมัดระวัง แล้วหยุดรถ

ข  เพิ่มความระมัดระวัง เขตหยุดรับ-ส่ง

ค  ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง

ง   เพิ่มความระมัดระวัง แล้วจอดรถ

 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

1.3.2

ก  เส้นชะลอความเร็ว

ข  ให้เลี้ยวรถได้

ค   ห้ามเลี้ยวรถ

ง   ให้จอดรถได้

เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร?  

1.3.3

ก  ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ข  ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา

ค  ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย

ง   รถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือคร่อมเส้นทึบ แต่รถที่อยู่ด้านเส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?   

1.3.4

ก  สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้

ข  ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร

ค  ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร

ง  ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร

 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร? 

1.3.5

ก ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง และรีบเร่งเครื่องไปก่อน

ข  ขับรถให้ช้าลง หากเห็นรถคันอื่นหรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นให้ทาง

ค  ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว

ง  ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง แล้วแซงได้

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร? 

1.3.6

ก  ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา

ข  เขตหยุดรับ-ส่ง ได้ตลอดเวลา

ค  ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทาง เพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน

ง   ให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

1.3.7

ก  ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด

ข  ขับรถให้ช้าลง ให้เลี้ยวขวา

ค  ขับรถไปทางด้านขวา ให้เลี้ยวซ้าย

ง   เพิ่มความระมัดระวัง ห้ามเลี้ยวซ้าย

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

1.3.8

ก  เพิ่มความระมัดระวัง และห้ามแซง

ข  ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้

ค  เพิ่มความระมัดระวัง ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร

ง   ขับรถให้ช้าลง ขับรถคร่อมเส้นได้

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

1.3.9

ก  ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว เส้นให้ไปได้ทันที

ข  ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง แล้ว แซงได้

ค  ให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้ง

ง   ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง และรีบเร่งเครื่องไปก่อน

 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร  

1.3.10

ก  เขตหยุดรถ

ข  เขตหยุดรับ-ส่ง

ค  เขตปลอดภัย

ง   เขตจอดรถ

 เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

1.3.11

ก  ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง ห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา

ข  รถยนต์ทุกชนิด จอดรถได้

ค  รถยนต์ทุกชนิด หยุดรถได้

ง   รถยนต์ทุกชนิด กลับรถได้

>>> ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 4 (ป้ายบังคับ)Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.