ประชุมสภาล่าสุด

Uncategorized

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 22 กรกฎาคม 2563 #ประชุมสภา

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 จะการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 เป็นพิเศษ ตามระเบียบวาระจะมีการพิจารณากระทู้ถามทั่วไป 6 เรื่อง และการรับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562

Live

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 27-31 พฤษภาคม 2563 #ประชุมสภา #พรกเงินกู้

วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2563 จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ ทาง Zcooby ขอเสนอช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสด

Live

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 28 พฤศจิกายน #ประชุมสภา

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จะมี การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 9 ทาง Zcooby ขอนำเสนอการถ่ายทอดสดการประชุมครั้งนี้

Live

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 17-18 ตุลาคม 2562 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 #ประชุมสภา #พรบงบประมาณ

ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 17 และ 18 ตุลาคม จะมี การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทาง Zcooby ขอนำเสนอการถ่ายทอดสดการประชุมครั้งนี้

Live

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 18 กันยายน 2562 ปมถวายสัตย์ นายกประยุทธ์

ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 จะมี การประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือ เรื่องปมถวายสัตย์ ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทาง Zcooby ขอนำเสนอการถ่ายทอดสดการประชุมครั้งนี้

Uncategorized

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 25-26 กรกฎาคม 2562 “การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา” #ประชุมสภา #แถลงนโยบาย

ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม จะมีการประชุมสภาในหัวข้อสำคัญคือ “การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา นำโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทาง Zcooby ขอนำเสนอรายละเอียดและข้อมูลที่น่าสนใจ รวมทั้งลิ้งค์สำหรับการรับชมการถ่ายทอดสด